نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری نشست با سرپرست موسسه تبادلات آکادمی آلمان - روز دوشنبه مورخ 10 دی ماه 97 - سالن شورای دکتر بهبهانی

گزارش تصویری نشست با سرپرست موسسه تبادلات آکادمی آلمان - روز دوشنبه مورخ 10 دی ماه 97 - سالن شورای دکتر بهبهانی


عنوان خبر: گزارش تصویری نشست با سرپرست موسسه تبادلات آکادمی آلمان - روز دوشنبه مورخ 10 دی ماه 97 - سالن شورای دکتر بهبهانی