نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی آبیاری

گروه مهندسی آبیاری


 

 

مدیر گروه

 

 

سامان جوادی پیر بازاری

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: آب های زیرزمینی

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: javadis@ut.ac.ir

رزومه

مسئول دفتر:

اعظم اکبری

شماره تماس:

021-36040906

akbariaz@ut.ac.ir


 

 

اعضای هیات علمی

 

 

بهزاد آزادگان

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: فیزیک و حفاظت خاک

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: bazad@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محمد ابراهیم بنی حبیب

رتبه علمی: استاد

تخصص: هیدروانفورماتیک، مدیریت منابع آب، مهندسی رودخانه،هیدرولیک محاسباتی، سیلاب های واریزه ای

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: banihabib@ut.ac.ir

رزومه

 

 

سامان جوادی پیر بازاری

رتبه علمی:  دانشیار

تخصص: آب های زیرزمینی

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: javadis@ut.ac.ir

رزومه

 

 

علی رحیمی خوب

رتبه علمی: استاد(بازنشسته)

تخصص: مدل های ریاضی

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: akhob@ut.ac.ir

رزومه

 

 

عباس روزبهانی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، هیدرولوژی، تحلیل ریسک و عدم قطعیت، سیستم های آب شهری

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: roozbahany@ut.ac.ir

رزومه

 

 

جابر سلطانی

ربته علمی: دانشیار

تخصص: هیدرولیک، مدیریت منابع آب

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: jsoltani@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

محمد عبدالهی پور

ربته علمی: استادیار

تخصص: مدیریت آب در مزرعه، روابط آب، خاک و گیاه، خشکسالی، مدلسازی گیاهی، GIS

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: abdolahipour@ut.ac.ir

رزومه

 

علی رضا مساح بوانی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: تغییر اقلیم در مهندسی منابع آب

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: armassah@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محمود مشعل

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: سازه های هیدرولیکی

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: mmashal@ut.ac.ir

رزومه

 

 

سید مهدی هاشمی شاهدانی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: Mehdi.hashemy@ut.ac.ir

رزومه

 

 

سید ابراهیم هاشمی گرم دره

رتبه علمی: استادیار

تخصص: سیستم های زهکشی، مدل های زهکشی، مسائل زیست محیطی سیستم های زهکشی، سیستم های آبیاری، مسائل زیست محیطی و آلاینده ها در کشاورزی

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: sehashemi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

مریم وراوی پور

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: شیمی خاک

شماره تماس: 36040906-021

پست الکترونیکی: mvaravi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

کارشناسان گروه

 

نام و نام خانوادگی

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

الهام صفایی

کارشناس خاکشناسی - -

 

محمد هادی نظری فر

 

کارشناس هیدرولوژی

تلفن آزمایشگاه هیدرولیک

021-36040903

nazarifar@ut.ac.ir