نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه باغبانی

گروه باغبانی


 

 

مدیر گروه

 

 

محمودرضا روزبان

رتبه علمی: استادیار

تخصص:
 
فیزیولوژی تنش های غیر زیستی

شماره تماس:

021-36041089

داخلی: 103

نمابر:

021-36041089

 

پست الکترونیکی: mroozban@ut.ac.ir

رزومه

 

 


 

 

 

اعضای هیات علمی

 

 

شیرین دیانتی دیلمی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: فیزیولوژی و اصلاح گل  و گیاهان زینتی با تاکید بر اهلی سازی گیاهان بومی و ارکیده ها

شماره تماس: 36041089- -021

داخلی: 109

پست الکترونیکی: dianati@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محمودرضا روزبان

رتبه علمی: استادیار

تخصص: فیزیولوژی تنش های غیر زیستی

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 108

پست الکترونیکی: mroozban@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محبوبه زارع مهرجردی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: اهلی کردن و اصلاح گیاهان دارویی

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 116

پست الکترونیکی: mzarem@ut.ac.ir

رزومه

 

 

سعادت ساریخانی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: اصلاح درختان میوه

شماره تماس: 36041089 -021

داخلی: 118

پست الکترونیکی: saadat.sarikhani@ut.ac.ir

رزومه

 

 

مصطفی عرب

رتبه علمی: دانشیار(بازنشسته)

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زینتی

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 110

پست الکترونیکی: mosarab@ut.ac.ir

رزومه

 

 

ساسان علی نیائی فرد

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: فیزیولوژی و بیوتکنولوژی محصولات باغی (با تاکید بر گل های شاخه بریده)

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 115

پست الکترونیکی: aliniaeifard@ut.ac.ir

رزومه

 

 

سهیل کریمی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 114

پست الکترونیکی: skarimi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

محمود لطفی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک و اصلاح سبزی ها

شماره تماس: 36041089-021 

داخلی: 104

پست الکترونیکی: mlotfi@ut.ac.ir

رزومه

 

 

مریم نوروزی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: سیتو ژنتیک

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 112

پست الکترونیکی: mnorouzi91@ut.ac.ir

رزومه

 

 

کوروش وحدتی

رتبه علمی: استاد

تخصص: بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه

شماره تماس: 36041089-021

داخلی: 106

پست الکترونیکی: kvahdati@ut.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

 

کارشناسان گروه

 

نام و نام خانوادگی

سمت پست الکترونیکی

 

  کامران پیراسته

کاردان آموزشی pirasteh@ut.ac.ir

 

  سعید مومنی

کارشناس کشت بافت و بیوتکنولوژی s_momeni@ut.ac.ir

 

  خسرو نیکورزم

کارشناس ژنتیک -