نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب جایزه «مسابقه پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰ انجمن هیدرولیک ایران (جایزه دکتر صدقی) توسط دانشجوی دانشگاه تهران

کسب جایزه «مسابقه پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰ انجمن هیدرولیک ایران (جایزه دکتر صدقی) توسط دانشجوی دانشگاه تهران


کسب جایزه «مسابقه پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰ انجمن هیدرولیک ایران (جایزه دکتر صدقی) توسط سرکار خانم افسانه کاغذچی، دانش آموخته گرایش سازه های آبی گروه مهندسی آب دانشکدگان ابوریحان را تبریک عرض می نماییم. 
 
مشخصات پایان نامه:
 
عنوان پایان نامه: «تدوین مدل شبکه بیزین برای شبیه سازی و ارزیابی فرآیند تحویل و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری»
 
اساتید راهنما: دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی - دکتر عباس روزبهانی (دانشگاه تهران)
 
اساتید مشاور: مرحوم دکتر ابراهیم بنی حبیب(دانشگاه تهران) - دکتر صالح تقوائیان(دانشگاه ایالتی اوکلاهما)