نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان گروه علوم دام و طیور

کارشناسان گروه علوم دام و طیور


 

 

کارشناسان گروه
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
زهرا باجلان کارشناس کرم ابریشم و زنبور عسل و تشریح فیزیولوژی تولید مثل zbajelan@ut.ac.ir
سمیه زینلی کارشناس ژنتیک szeinali@ut.ac.ir
داود قندی کارشناس پرورش طیور و راهنمایی و کمک به دانشجویان ارشد dghandi@ut.ac.ir