نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهشگران دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان پژوهشگران برتر جهان

پژوهشگران دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان پژوهشگران برتر جهان


به گزارش روابط عمومی ،هر ساله و با توجه به استقبالی که از پژوهش های پژوهشگران برتر دنیا توسط دانشگاه استنفورد آمریکا صورت می گیرد، برترین پژوهشگران جهان که استقبال بیشتری از مقالات علمی آنان صورت گرفته و مورد استفاده بیشتر سایر پژوهشگران در جهان قرار گرفته معرفی می شوند.
بر اساس گزارش موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری این انتخاب از میان  پژوهشگرانی است که بیشترین استناد را به یافته های علمی پژوهشگران داشته اند.
روابط عمومی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با تعدادی از اساتید این دانشکدگان که توانسته اند در میان برترین های پژوهشی جان قرار گیرند مصاحبه ای ترتیب داده است که در ادامه می خوانید:


دکتر حسن اعتصامی 
دکتر حسن اعتصامی از جمله پژوهشگران برتر دنیاست که در خصوص دلایل انتخاب وی به عنوان پژوهشگر برتر دنیا گفت: این عنوان بر اساس معیارهای مشخصی بخصوص در استنادهایی است که به مقالات علمی ارائه شده صورت گرفته، اعطا می شود.
وی افزود: تأثیرگذاری مقالات منتشر شده، مشارکت در همکاری‌های علمی، و معرفی زمینه‌های تحقیقاتی جدید برای محققین از جمله موضوعاتی بوده  که این عنوان را اعطا کرده اند.
این استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در خصوص ملاک های ارزیابی از سوی دانشگاه استنفورد آمریکا که این رتبه بندی را اعلام نموده، گفت: انتخاب دانشمندان و پژوهشگران برتر براساس یک شاخص ترکیبی انجام می‌شود که شش معیار استنادی را در بر می‌گیرد 

وی افزود: اولین معیاری که مورد سنجش قرار می گیرد، تعداد کل استنادهایی است که به مقالات مولف انجام گیرد.
 وی ادامه داد: بر اساس این شاخص ها مشخص می شود که چند مقاله از یک مولف حداقل چند بار مورد استناد از سوی پژوهشگران قرار گرفته است.
به عبارت دیگر نشان می دهد که مولف چه تعداد مقاله دارد که هر کدام چند بار از سوی سایر پژوهشگران مورد استناد قرار گرفته است. 
وی در خصوص شاخص بعدی این ارزیابی گفت: یکی دیگر از ملاک های ارزیابی تعداد استنادهای هر مقاله با توجه به تعداد نویسندگان همکار در آن مقاله است که مورد ارزیابی قرار می گیرد.
دکتر حسن اعتصامی در ادامه به چهارمین ملاک ارزیابی اشاره کرده و اظهار داشت: تعداد استنادها به مقالات در جاهای مختلف نویسندگی از دیگر استنادهایی است که مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 وی ادامه داد: این بدین معنیا ست که تعداد استنادهایی که به مقالات مؤلف در جایگاه‌های مختلف نویسندگی (اولین یا آخرین نویسنده در مقاله) انجام می‌شود، چه تعداد بوده است.
وی ادامه داد: تعداد استنادها به مقالات تک‌نویسندگی یکی دیگر از این معیارهای و ملاک هاست که به مقالات مؤلف به عنوان تک‌نویسنده نگاه کرده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
دکتر اعتصامی آخرین ملاک ارزشیابی در این انتخاب را تعداد استنادهایی دانست که به مقالات تک نویسنده انجام می شود دانست و اظهار داشت:. تعداد استنادهایی که به مقالات نویسنده به عنوان نویسنده تک، یا به عنوان اولین یا آخرین نویسنده انجام می‌شود نیز از دیگر ملاک هایی است که در این ارزیابی مورد سنجش قرار می گیرد.
وی ادامه داد: با استفاده از این شاخص ترکیبی، دانشمندان برتر براساس عملکرد و تأثیر آثار خود انتخاب می‌شوند.
دکتر حسن اعتصامی عضو باشگاه طلایه داران دانشگاه تهران،پژوهشگر برتر در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، داور بین‌المللی برتر (داور برتر یک درصد در دنیا) بیش از ۱۵۰ مجله است که هم اکنون به تربیت دانش آموختگان در رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی می پردازد.

دکتر حسین موسی زاده 
دکتر حسین موسی زاده  از دیگر اسا تید دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که تواسته به عنوان یکی از پژوهشگران برتر جهان معرفی شود.
وی در خصوص دلایل انتخابش به خبرنگار روابط عمومی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اینگونه گفت: معرفی اینجانب به دلیل یکی از مقالات بنده در زمینه سامانه های ردیاب خوشیدی است که به عنوان یک مقاله بسیار پراستناد و رفرنس جهانی می باشد. 
وی ادامه داد: در هر شاخه و گرایش، مقالاتی که از یک مقدار آستانه مشخص، بیشتر مورد استناد قرار گیرند به عنوان مقالات مرجع در آن زمینه معرفی می شوند. 
 وی در خصوص سایر اقدامات علمی پژوهشی خود اظهار داشت: علاوه بر انتشار مقالات گفته شده اینجانب توفیق داشته ام با کمک و مساعدت دانشجویانم طرح های کاربردی و کارفرما محور زیادی را اجرایی کنیم.
موسی زاده ادامه داد: تعداد 14 عدد ثبت اختراع در زمینه مهندسی مکانیک بیوسیستم بخشی از خروجی این طرح ها بوده و همه آنها منتج از کار آکادمیک و همچنین صنعتی بوده اند.
وی افزود:  برخی از این اختراعات منجر به ثبت شرکت دانش بنیان شده و برخی دیگر منجر به ساخت دستگاه های صنعتی شده که مورد بهره برداری کارفرما است. 
این استاد دانشگاه گفت: یکی از همین اختراعات که طرح کاربردی بنده بود، موفق به کسب رتبه در جشنواره جوان خوارزمی در سال 1401 در حوزه مکانیک شد.
وی در خصوص اقدامات آینده خود در حوزه تحقیق و پزوهش اظهار داشت: مهمترین هدف بنده حرکت در مسیر ایجاد ارتباط مستحکم بین نیاز صنعت و جامعه از یک سو و دانشگاه و دانشجو از طرف دیگر است. 
وی ادامه داد: ضمن اینکه بتوانم به دانشجویانم آموزش های هدفمند ارائه کنم، بتوانم پتانسیل بسیار زیاد دانشجویی و دانشگاهی را در جهت حل معظلات کشور و جامعه هدایت نمایم. معتقدم ایجاد امید و نشاط در جامعه دانشگاهی از همین مسیر، میسر است.


دکتر مقداد جور غلامی 
 دکتر مقداد جور غلامی از دیگر پژوهشگران این دانشکدگان است که توانسته به عنوان پژوهشگر برتر جهان معرفی شود.
وی در خصوص دلیل این انتخاب به خبرنگار روابط عمومی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: این عنوان بر پایه آخرین یافته‌های پروژه ترک الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد که به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف شده است انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این عنوان براساس تازه ترین بروزرسانی این پایگاه در مهر ماه ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۳) تعداد ۲۱۳۸ پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران در میان تعداد کل ۲۱۰.۱۹۸ پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند.
وی در ادامه به معیارهای اصلی برای انتخاب پژوهش ها اشاره کرده و اظهار داشت:  هر پژوهشگر با توجه به عملکرد یکساله و طبق 4 معیار اصلی زیر مورد بررسی قرار گرفته تا در نهایت در لیست یک درصد یا دو درصد دانشمندان برتر دنیا انتخاب شود.
وی در خصوص معیارهای اصلی انتخاب پژوهشگران نیز گفت: نسبت تعداد کل استنادهای دریافتی به تعداد کل مقالات استناد کننده، تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله، متوسط درصد خوداستنادی، نسبت تعداد کل استنادهای دریافتی (بدون در نظر گرفتن خوداستنادی) به تعداد مقالات استناد کننده (بدون در نظر گرفتن خوداستنادی)
وی در خصوص دلیلی که توانست به رتبه برتر پژوهشگر جهان دست یابد، گفت: چاپ مقاله در مجلات معتبر بین المللی از جمله چاپ سه مقاله مروری با همکاری جمعی از استادان دانشگاه‌های خارج از کشور دلیل اصلی این انتخاب بوده است.
  
دکتر محمود امید
دکتر محمود امید چهارمین استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی است که توانسته به عنوان پژوهشگر برتر جهان شناخته شود.
وی در خصوص دلیل انتخابش گفت: شرط ورود اینجانب به فرآیند رتبه بندی استنفورد، انتشار حداقل ۵ مقاله در طی یکسال گذشته است.
امید ادامه داد: ملاک ارزیابی تیم تحقیقاتی استنفورد نیز تعداد استنادات به تولیدات علمی اینجانب بوده است. 
وی افزود: ضمنا شاخص  H-index بالای اینجانب و یک شاخص ترکیبی براساس داده های پایگاه استنادی اسکوپوس scopus))  وابسته به الزویر(elsevier) ) نیز در این رتبه بندی موثر بوده است.
دکتر امید در خصوص  ملاک ارزیابی از سوی دانشگاه استنفورد نیز گفت: دانشگاه استفورد هرساله براساس اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس لیست پژوهشگران برتر دنیا را منتشر می‌کند.
این استاد دانشگاه در خصوص دستاوردهای علمی اش در عرصه های مختلف اظهار داشت: براساس بروندادهای پژوهشی منتشر شده توسط اینجانب (مقالات معتبر در ژورنال‌های برتر و کنفرانسهای بین المللی، ...) در ۲۵ سال گذشته تعداد استناد و شاخص H بالا می‌رود. شاخص  H الان اینجانب در گوگل اسکولار ۶۵ میباشد.

دکتر کوروش وحدتی 
دکتر کوروش وحدتی از دیگر پژوهشگرانی است که توانسته در عرصه های مختلف علمی بدرخشد یکی از این درخشش ها، انتخاب وی در لیست پزوهشگران برتر جهان است.
این استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در خصوص دلیلی که باعث شد تا به این عنوان دست یابد گفت: آخرین یافته های پروژه مشترک الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد که به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف شده است، محلی برای انتخاب پژوهشگران برتر است.
وی ادامه داد: برونداد های پژوهشی منتشر شده در پایگاه اسکوپوس را تا پایان سال 2022 در 22 حوزه موضوعی اصلی و 174 حوزه فرعی تحلیل و براین اساس، نویسندگانی که در زمره پژوهشگران پر استناد دو در صد جهان هستند، را معرفی کرده است. 
وی گفت: جدیدترین نسخه این پایگاه 12 مهرماه 1402 (4 اکتبر 2023) منتشر شد و در آن نام تعدادی از پژوهشگران ایرانی که موفق به قرار گیری در این رده بندی بوده قرار گرفته است.
دکتر وحدتی در خصوص پروژه تحقیقاتی که وی را در زمره این پژوهشگران قرار داد نیز اظهار داشت: تحقیقات متمرکز روی گردو سبب شده است که کشور ایران موفق به تولید بیشترین تولید علم جهان در این حوزه شده است. وی ادامه داد: نتایج تحقیقات ما در زمینه های کشت بافت، پیوند، اصلاح ژنتیکی و ... گردو در سطح ایران و جهان در حال استفاده می باشد.
این استاد دانشگاه تهران در خصوص اهداف و برنامه های تان را برای آینده اش گفت:  ادامه تحقیقات متمرکز روی گردو و پکان به منظور معرفی پایه ها و رقم های مناسب شرایط تغییر اقلیم و ارائه مشاوه و مدیریت باغهای مدرن و شرکتهای کشت بافت گیاهی با رویکرد مواجهه با شرایط خشکی و گرم شدن کره زمین از جمله موضوعاتی است که به دنبال تحقق آن هستم.

دکتر شاهین رفیعی
 دکتر شاهین رفیعی ششمین استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که تواسته با ارائه مدیریت مصرف نهاده ها بوسیله هوش مصنوعی بالا ترین استناد را به خود جذب کرده و جزو پژوهشگران برتر جهان قرار گیرد.
وی در خصوص علت انتخابش به خبرنگار روابط عمومی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت:  پژوهش در مورد مدیریت مصرف نهاده ها بوسیله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین. کاربرد یادگیری ماشین در مدیریت انرژی عنوانی بوده است که در ملاک های ارزیابی دانشگاه استنفورد قرار گرفته و به عنوان تحقیق برتر معرفی شده است.


دکتر امید بزرگ حداد
دکتر امید بزرگ حداد از دیگر اساتیدی است که توانسته این افتخار را کسب کند. 
پژوهش های وی در 8 سال گذشته تواسته همواره به عنوان پر استنادترین پژوهش ها در جهان معرفی شده و انتخاب شود.
امسال نیز پژوهش های وی جزو پر استناد ترین پژوهش های جهان بوده است.
دکتر بزرگ حداد در این خصوص به خبرنگار روابط عمومی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: دلیل کسب این عنوان  را می توانم در داشتن دانشجویان، اساتید و‌ همکاران همکار و همراه در تحقیقات بدانم.
وی ادامه داد: افتخار همکاری با دانشجویان مستعد، علاقه مند، فعال، با پشت کار و توانمند در تحقیقات انجام شده در طول ۱۵ سال گذشته باعث شد که این عنوان حاصل شود.
این استاد دانشگاه گفت: استمرار تحقیقات علمی و‌ کاربردی باعث شد که از حدود ۸ سال گذشته همواره در بین محققین یک درصد پراستناد دنیا قرار گرفته ام.
دکتر بزرگ حداد ادامه داد: در این انتخاب دو معیار اصلی تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر دارای ایندکس جی سی آر و مهمتر از آن تعداد استنادها یا ارجاعات به این مقالات وجود دارد.
این استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در ادامه گفت: پرداختن به موضوعات روز، اصیل، اولویت دار، با اهمیت‌، اساسی و چالشی در حوزه منابع آب و به خصوص مدیریت منابع آب و توسعه ابزارهای کارآمد و نوین برای حل این موضوعات، مسائل، چالش‌ها، بحران‌ها و درگیری‌ها در این حوزه باعث جلب توجه و جذب مخاطب شده در کل دنیا شده و محققان دیگر این‌ تحقیقات را برای ادامه کار خود مفید و ارزشمند تشخیص داده و از آنها استفاده کردند و مبنای تحقیقات خود را بر اساس دستاوردهای حاصل توسط گروه تحقیقاتی ما قرار دادند.