نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه شماره 4

پروژه شماره 4عنوان پروژه:
طراحی، محاسبات و اجرای مخزن25000 متر مکعبی ذخیره آب های نامتعارف مسیل ابوریحان جهت بهره برداری در فضای سبز
نظارت و اجرا :
دبیرخانه مدیریت سبز دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران
اداره فنی
تاریخ پروژه:
1399 - 1400
کارفرما:
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 


تاریخچه پروژه:
محاسبات و طراحی
1. نقشه برداری (پروفیل طولی و عرضی )
2. مکان نمایی
3. محاسبات و مطالعات
4. تدوین طرح و مقدمات بودجه و اخذ مجوز ها
5. جلسات کارشناسی با صاحبنظران
 
مقدمات حقوقی
1. برگزاری جلسات هم اندیشی و تخصصی با صاحبنظران دانشگاه تهران در حوزه آب
2. تهیه اسناد مناقصات و ارسال به شرکت های ذیصلاح=3 روزکاری
3. برگزاری مناقصات و بازگشایی پاکات
4. عقد قراداد مستقیم و خرید از کارخانه ورق ژئوممبران(حمل و نقل و بدون واسطه)
5. عقد قرارداد حفاری با پیمانکار
 
شروع عملیات اجرایی
1. پیاده سازی نقشه و گچ ریزی خطوط پروژه
2. نقشه برداری تکمیلی
3. شروع عملیات حفاری
4. کنترل کیفی حفاری
5. خرید ورق و ژئوتکستایل
6. عقد قرارداد نصب
7. نصب ورق
8. قرارداد و اجرای محوطه سازی و حصار کشی
9. ساخت سازه برداشت از مسیل و حوضچه های آرامش

ساخت حوضچه های آرامش
1. مکان نمایی
2. حفاری
3. لوله گذاری
4. ساخت حوضچه آرامش
5. ساخت حوضچه فیلتر
6. عایق بندی
7. تست و راه اندازی

خلاصه حجم عملیاتی
• حجم حفاری 25000 متر مکعب
• مدت زمان حفاری : یک ماه
• مساحت ورق خریداری شده : 8000 متر مربع
• مساحت ژئوتکستایل خریداری شده : 8000 متر مربع
• مدت زمان نصب : یک هفته
• محوطه سازی : دو ماه

تکمیل فضای سبز و زیبا سازی محوطه این پروژه همچنان ادامه دارد...