نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک کارگروه تحقیقات گلخانه‌ای دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

نشست مشترک کارگروه تحقیقات گلخانه‌ای دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی


گزارش نشست کارگروه تحقیقات گلخانه‌ای

نشست مشترک کارگروه تحقیقات گلخانه‌ای دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در روز چهارشنبه مورخه سی ام شهریور ماه ۱۴۰۱ در محل دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر لطفی سرپرست دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان ضرورت تشکیل این جلسات را بیش از پیش لازم دانستند و با عنایت به ایجاد رشته مهندسی گلخانه در مقطع کارشناسی ارشد که به صورت بین رشته‌ای اجرا می‌شود و حدود ۲۵ درصد از سرفصل‌های این درس در زمینه باغبانی و ۷۵ درصد در زمینه مهندسی بیوسیستم می‌باشد. خواستار حضور اعضای محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در اجرای درس‌های نظری و عملی این رشته شدند. در ادامه جلسه آقای دکتر رحمان شریفی معاون پژوهشی مرکز و نیز آقای دکتر کشاورزپور از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران معرفی کوتاهی از مرکز و توانمندی‌های آن را ارائه نمودند. در ادامه این جلسه آقای دکتر علی نیایی فرد در خصوص مبانی سیستم‌های گلخانه‌ای و نیز مشکلات موجود در زمینه گلخانه‌ها در سطح کشور و دنیا را ارائه نمودند و در نهایت مقرر شد که این جلسات به صورت منظم و با برنامه پیش تعریف شده و زمانبندی شده و با شرکت گلخانه داران پیشرو و معرفی گلخانه‌های پیشرفته؛ تشکیل گردد.