نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست آقای دکتر ایزدی رئیس دانشکدگان ابوریحان با فرماندار پاکدشت و معاون سیاسی انتظامی فرمانداری

نشست آقای دکتر ایزدی رئیس دانشکدگان ابوریحان با فرماندار پاکدشت و معاون سیاسی انتظامی فرمانداری


نشست آقای دکترایزدی رئیس دانشکدگان  ابوریحان- دانشگاه تهران با جناب آقای اردستانی فرماندار پاکدشت و جناب آقای شیرازی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری برگزار گردید.
فرماندار پاکدشت آقای محسن اردستانی در این جلسه با تأکید بر لزوم تعامل و هم‌افزایی هرچه بیشتر دانشگاه با جامعه و صنعت و تیم مدیریتی این شهرستان گفت: شهرستان پاکدشت  با دارابودن سرمایه‌های اجتماعی فراوان ازجمله نیروی انسانی جوان و خلاق، می‌تواند با کمک دانشگاه در حوزه کارآفرینی و ایجاد اشتغال نقش مؤثری را ایفا کرده و به این وسیله علاوه بر توان‌افزایی و افزایش نقاط قوت درزمینهٔ رفع چالش‌های موجود نیز گام بردارد.
هم چنین آمادگی دانشگاه در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی و همکاری در مورد پایش مشکلات شهر و برنامه مدون توسعه  شهرستان اعلام گردید. افزایش رویکرد فناورانه و تلاش جهت  تقویت شرکت های دانش بنیان و پژوهش های مساله محور با نگاه کارآفرینانه  از اولویت دانشگاه اعلام شد.