نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان و فناور

نشست آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان و فناور:small_blue_diamond: نشست آشنایی با فرآیندهای انجام خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان و فناور

بامحوریت:

امریه در شرکت های دانش بنیان

انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت های دانش بنیان و صنایع دفاعی


:clock2: زمان: سه شنبه مورخ 25 دی 1397 . ساعت 16.30-13.30

:red_circle: مکان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

:globe_with_meridians: ثبت نام: http://bizservices.ir


کلیدواژه: #حمایت #سربازی #نظام_وظیفه

رسانه دانش بنیان | @Daneshbonyan_isti