نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه ورود و برنامه زمان بندی گروه های آموزشی در خصوص مصاحبه دکتری تخصصی سال 1400

نحوه ورود و برنامه زمان بندی گروه های آموزشی در خصوص مصاحبه دکتری تخصصی سال 1400


توضیح: داوطلبان گرامی پس از ورود به آدرس مورد نظر و صفحه مربوطه، در قسمت Name  نام و نام خانوادگی خود را وارد و گزینه  Enter Room  و پس از آن گزینه Open in browser  را کلیک نموده تا به اتاق مورد نظر وارد شوید.

  • این سامانه بر اساس نسخه جدید ادوبی کانکت راه اندازی شده است. همانند گذشته بهترین راه برای شرکت در جلسات استفاده از نرم افزار مستقل ادوبی کانکت است. اما شرکت کنندگانی که با مرورگر به این اتاق وصل می‌شوند بدون نیاز به نصب هیچ گونه برنامه جانبی از جلسه بهره می‌برند.
  • جهت دسترسی به نرم افزارها می توانید به این آدرس https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101  وارد شوید.

تذکر: داوطلبان گرامی دقت نمائید که فقط به اتاق مربوط به گروه و رشته خود وارده شده و از ورود به اتاق سایر گروه ها خودداری نموده در غیر این صورت عواقب آن به عهده داوطلب می باشد.

موفق باشید.