نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موفقیت دو دانشجوی پردیس ابوریحان در بیست و هفتمین جشنواره انتخاب دانشجویان نمونه سال 97

موفقیت دو دانشجوی پردیس ابوریحان در بیست و هفتمین جشنواره انتخاب دانشجویان نمونه سال 97


 

بیست و هفتمین جشنواره انتخاب دانشجویان نمونه سال ۹۷، در مهر و آبان ماه سال جاری برگزار شد و مطابق آیین نامه، افراد مندرج در جدول فوق امتیازات لازم را کسب و به عنوان دانشجویان نمونه دانشگاه انتخاب و جهت رقابت در سطح کشوری نیز معرفی شدند. دو تن از دانشجویان نمونه پردیس ابوریحان در جمع دانشجویان نمونه دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه تهران می باشد.