نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهندس محسن حسینی جلفان موفق به کسب رتبه اول بخش پایان نامه کارشناسی ارشد شد

مهندس محسن حسینی جلفان موفق به کسب رتبه اول بخش پایان نامه کارشناسی ارشد شد


آقای مهندس محسن حسینی جلفان فارغ التحصیل گرایش سازه های آبی گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان موفق به کسب رتبه اول بخش پایان نامه کارشناسی ارشد "مسابقه پایان نامه برتر سال ۱۳۹۹ - انجمن هیدرولیک ایران" شده است.

مشخصات پایان نامه:

نام مسابقه: مسابقه پایان نامه برتر سال ۱۳۹۹ انجمن هیدرولیک ایران (دومین یادواره دکتر حسین صدقی)

رتبه: رتبه اول بخش پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: «بررسی تاثیر دو راهکار خودکارسازی و بهره برداری تلفیقی آب سطحی و زیزمینی در بهبود مدیریت بهره برداری کانال اصلی شبکه آبیاری از دیدگاه رابطه آب - انرژی»

استاد راهنما: دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی (دانشگاه تهران)

اساتید مشاور: دکتر سامان جوادی (دانشگاه تهران) - دکتر ایمان ملک پور (دانشگاه کالیفرنیا)