نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مناقصه پروژه حفر چاه و آزمایش چاه 105-1021 پردیس مرکزی

مناقصه پروژه حفر چاه و آزمایش چاه 105-1021 پردیس مرکزی


پردیس ابوریحان در نظر دارد پروژه حفر چاه و آزمایش چاه 105-1021 پردیس مرکزی را از طریق استعلام بهاء با شرایط ذیل به شرکت یا پیمانکاران ذیصلاح واگذار نمایند.

جهت دریافت  فایل بر روی اینجا کلیک کنید.