نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مناقصه عمومی خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های

مناقصه عمومی خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های


"پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در نظر دارد بر اساس مصوبه هیأت رئیسه پردیس، خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود را با اوراق اسناد خزانه اسلامی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای شخصیت حقوقی، رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی با توجه به رقم مناقصه باشند. جهت اطلاع از نحوه برگزاری، برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز به منظور شرکت در مناقصه از تاریخ ۰۱/‏۰۶/‏۹۸‬ لغایت ۹۸/۰۶/۱۰ به سایت پردیس با آدرس (https://abu.ut.ac.ir) مراجعه نمایند. ضمناً در صورتی که به دلایل فنی امکان دستیابی به مدارک و اطلاعات از طریق سایت مذکور میسر نباشد، با مراجعه حضوری به معاونت اداری مالی این سازمان به نشانی پاکدشت -بلوار امام رضا (ع)- پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، موارد قابل پیگیری است. لازم به ذکر است مبلغ قرارداد ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون) ریال و به صورت فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می‌باشد.‌‌‌‌‌‌  متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را مطابق شرایط اعلام شده در اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۰/‏۰۶/‏۹۸‬ در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه پردیس واقع در پاکدشت بلوار امام رضا، تسلیم و رسید آن را دریافت نمایند. پیشنهادات واصله رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۹۸‬ در جلسه کمیسیون مناقصه این پردیس مطرح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.‌‌‌‌‌‌‌"

جهت دانلود لیست فایل تجهیزات مورد نیاز بر روی اینجا کلیک کنید