نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه

معرفی گروه


معرفی گروه آموزشی گروه باغبانی

گروه باغبانی در سال 1362 با عنوان "گروه امور زراعی" و در سال 1382 تحت عنوان "گروه باغبانی" و با هدف توسعه گرایش های رشته باغبانی به ویژه اصلاح گیاهان باغبانی به صورت یک گروه مستقل آموزشی و پژوهشی آغاز به کار نمود. این گروه دارای 11 عضو هیأت علمی دائم و 3 عضو هیأت علمی وابسته می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف علوم باغبانی، به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی نیز اشتغال دارند. هم اکنون این گروه در مقاطع تحصیلی کارشناسی "علوم باغبانی" و کارشناسی ارشد "مهندسی تولیدات گیاهی" با دو گرایش "اصلاح گیاهان باغبانی" و "تولید محصولات باغبانی" دانشجو می پذیرد.

 

فعالیت های پژوهشی گروه

- اصلاح پایه های درختان میوه جهت ایجاد تحمل به تنش های محیطی

- معرفی روشهای به زراعی به منظور تعدیل اثرات تنش های محیطی در باغات درختان میوه

- شناسایی خواص غذایی و دارویی درختان خشک میوه (گردو، پسته و بادام)

- بهبود کیفیت و ماندگاری پس از برداشت خشک میوه ها

- تولید بذر هیبرید محصولات جالیزی (خربزه، طالبی و خیار)

- معرفی ارقام مقاوم به بیماری های و تنش های محیطی در محصولات جالیزی

 - بهبود طعم و عطر و خواص آنتی اکسیدانی گیاهان جالیزی و خشک میوه ها

- اهلی کردن، تکثیر و اصلاح ارکیده های تجاری و بومی ایران

- به زراعی و به نژادی گیاهان زینتی به ویژه گیاهان شاخه بریده

 - ارزیابی اثرات نور بر جنبه های مختلف تولید و پس از برداشت محصولات باغبانی

 - بررسی تنوع ژنتیک و سیتوژنتیک محصولات باغبانی

 - اصلاح و به نژادی سیر و گونه های وحشی مربوطه

 

امکانات

آزمایشگاه ها و گلخانه ها

1 - آزمایشگاه فتوسنتز

2 - آزمایشگاه بیولوژی ملکولی

3 - آزمایشگاه ژنتیک و سیتوژنتیک

4 - آزمایشگاه کشت بافت

5 - آزمایشگاه تکثیر و اصلاح ثعلب (ارکیده)

6 - آزمایشگه فیزیولوژی گیاهی

7 - دو واحد کارخانه گیاهی (Plant Factory)

8 - گلخانه های آموزشی (400 متر مربع)

9 - گلخانه های پژوهشی (1000 متر مربع)

10 - باغ آموزشی (3500 متر مربع)

11 - باغ کلکسیون (14000 متر مربع)