نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی طرح‌های پردیس ابوریحان با قابلیت تجاری‌سازی در سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

معرفی طرح‌های پردیس ابوریحان با قابلیت تجاری‌سازی در سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران


اولین جلسۀ معرفی طرح‌های پردیس ابوریحان با قابلیت تجاری‌سازی روز سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰ صبح در سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران با حضور جناب آقای دکتر صادقی مقدم رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر مساح بوانی معاون پژوهش و فناوری و تعدادی از اساتید پردیس ابوریحان برگزار شد. در این نشست پنج نفر از اساتید پردیس به معرفی و بحث و بررسی در زمینه قابلیت تجاری‌سازی دستاورد خود پرداختند. در پایان جلسه جناب آقای دکتر صادقی مقدم در جمع بندی مطالب رسالت سازمان را کمک و راهنمایی برای آماده‌سازی طرح تجاری از تحقیقات اساتید دانشگاه عنوان نمودند و اشاره کردند که بزرگترین اشکال موجود در این بخش ایجاد چالش هنگام تغییر مقیاس طرح‌های آزمایشگاهی و ورود آنها به اشل صنعتی است و مشکل عمده قیمت بالای تمام شده است. شرایط جدید کشور دانشگاه‌ها را به سوی انجام پزوهش‌های مشکل محور با هدف تجاری‌سازی هدایت می‌کند و در این راستا بررسی شرایطی مانند Business Model و Business Plan ضروری است.