نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

 

محمود لطفی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

رزومه

021-36041017

36040760

نمابر:

021-36040760

mlotfi@ut.ac.ir

 

فاطمه عربیان

 

رئیس دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

021-36040760

36040760

داخلی: 101

نمابر:

021-36040760

arabiyanf@ut.ac.ir