نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مزرعه آموزشی و پژوهشی

مزرعه آموزشی و پژوهشی


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

سیدابراهیم هاشمی گرم دره

ریاست مزرعه تحقیقاتی کشاورزی و دامپروری 021-36053501 sehashemi@ut.ac.ir

 

صادق اسدی یکتا

 

کارشناس بخش زراعی - sasadi@ut.ac.ir

 

سایر همکاران:

  • امراله خدایاری
  • اسماعیل دهنوی
  • ایرج سیری
  • محمد علی عباس آبادی
  • حسین عربی
  • داود مرادی خو