نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم کاشت نهال همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

مراسم کاشت نهال همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاریهمزمان با آغازهفته منابع طبیعی و روز درختکاری، مراسم کاشت نهال با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و در هوای آزاد در محل توتستان قدیمی پردیس برگزار گردید.در ابتدای مراسم مدیر گروه محترم علوم دام تاریخچه مختصری از احداث این توتستان  ارائه نموده و  به ضرورت احیا آن به منظور پرورش کرم ابریشم و فعالیت نوغان داری در پردیس اشاره نمودند. در ادامه، مسئول دفتر نمایندگی نهاد رهبری و معاونت اداری مالی با بیان چند نکته در مورد فواید غرس درخت، تعداد 100 اصله نهال پیوندی و اصلاح شده توت در محل یاد شده فوق کاشته شد.