نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم کاشت نهال در دانشکدگان ابوریحان به مناسبت هفته درختکاری

مراسم کاشت نهال در دانشکدگان ابوریحان به مناسبت هفته درختکاری


همزمان با هفته درختکاری مراسمی کاشت نهال در دانشکدگان ابوریحان با حضور هیات رئیسه و جمعی از کارکنان ابوریحان صورت گرفت. در آغاز این مراسم حاج آقای دلشاد سخنانی در خصوص اهمیت کاشت درخت و مراقبت از آن در اسلام بیان داشتند. همچنین آقای امیری درخصوص نهالهای انتخاب شده و دلایل انتخاب آنها با توجه به شرایط پاکدشت توضیحاتی ارائه دادند. همچنین، از آقای ندرلو کارمند بازنشسته دانشکدگان تقدیر به عمل آمد و اولین نهال توسط ایشان کشت گردید.