نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تکریم و معارفه معاون اداری و مالی پردیس ابوریحان

مراسم تکریم و معارفه معاون اداری و مالی پردیس ابوریحان


مراسم تکریم و معارفه معاون اداری و مالی پردیس ، با حضور هیات رئیسه ، مدیران گروه،مسئولین واحدهای پردیس برگزار شد
در این مراسم با حضور اعضای هیأت رئیسه، مدیران گروه ، اعضای هیأت علمی ، مسئولین واحدها و کارکنان پردیس هفدهم شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد، دکتر اکبر عرب حسینی، به‌عنوان معاون اداری ومالی پردیس معرفی و از زحمات دکتر جابر سلطانی ، در زمان تصدی معاونت اداری ومالی تقدیر به‌عمل آمد