نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تودیع، معارفه و تقدیر و قدردانی از معاونت محترم آموزشی و مدیر گروه علوم دام و طیور و گروه مهندسی آب

مراسم تودیع، معارفه و تقدیر و قدردانی از معاونت محترم آموزشی و مدیر گروه علوم دام و طیور و گروه مهندسی آب


مراسم تودیع، معارفه و تقدیر و قدردانی از دو دوره معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر عبدالرضا صالحی و تشکر و سپاس از دو مدیر گروه گرامی، جناب آقای دکتر سید داود شریفی گروه آموزشی علوم دام و طیور، جناب آقای دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی