نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک بازگشت از سفر جهت تسویه نهایی دانشجویان دکترا - جهت تسویه نهایی ورودی 93

مدارک بازگشت از سفر جهت تسویه نهایی دانشجویان دکترا - جهت تسویه نهایی ورودی 93


عنوان خبر: مدارک بازگشت از سفر جهت تسویه نهایی دانشجویان دکترا - جهت تسویه نهایی ورودی 93

تاریخ ایجاد: 1396.7.12

متن کامل خبر:

اطلاعیه

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند پیرو ابلاغ شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکترا ورودی ۹۳، لازم است دانشجویان محترم پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی، مدارک ذیل را جهت تسویه نهایی از طریق واحد بین‌الملل پردیس/ ‏‬ دانشکده به این معاونت ارسال و اصل مدارک را تحویل اداره کل آموزش نمایند:

۱ - کپی پاسپورت صفحه ویزا

۲ - کپی صفحه خروج و ورود

۳ - بیمه نامه

۴ - بلیط رفت و برگشت

۵ - تنظیم گزارش فرصت به تأیید استاد خارجی

۶ - تنظیم گزارش فرصت به تأیید استاد داخلی ممهور‬ به‬ مهر پردیس/ ‏دانشکده

معاونت روابط بین الملل