نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک بازگشت از سفر جهت تسویه نهایی اعضای محترم هیات علمی

مدارک بازگشت از سفر جهت تسویه نهایی اعضای محترم هیات علمی


عنوان خبر: مدارک بازگشت از سفر جهت تسویه نهایی اعضای محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد: 1396.7.29

متن کامل خبر:

اطلاعیه

 

در ارتباط با مدارک بازگشت از سفر اعضای هیأت علمی خواهشمند است همکاران محترم حداکثر تا یک هفته پس از بازگشت از سفر مدارک مورد نیاز جهت بررسی در معاونت بین الملل و انجام امور اداری مربوطه را به شرح زیر در اختیار دفتر بین الملل پردیسقرار دهند:

 

۱ . تصویر مقاله چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات کنگره

۲ . گواهی ارائه شده در کنگره

۳ . گزارش سفر

۴ . تصویر بلیط رفت و برگشت

۵ . مهر ورود و خروج گذرنامه

 دفتر روابط بین الملل پردیس ابوریحان