نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک بازگشت از سفر جهت تسویه نهایی اعضای محترم هیات علمی

مدارک بازگشت از سفر جهت تسویه نهایی اعضای محترم هیات علمی


مدارک بازگشت از سفر جهت تسویه نهایی اعضای محترم هیات علمی

29 مهر 1396

اطلاعیه

 

در ارتباط با مدارک بازگشت از سفر اعضای هیأت علمی خواهشمند است همکاران محترم حداکثر تا یک هفته پس از بازگشت از سفر مدارک مورد نیاز جهت بررسی در معاونت بین الملل و انجام امور اداری مربوطه را به شرح زیر در اختیار دفتر بین الملل پردیس قرار دهند:

 

  1. تصویر مقاله چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات کنگره
  2. گواهی ارائه شده در کنگره
  3. گزارش سفر
  4. تصویر بلیط رفت و برگشت
  5. مهر ورود و خروج گذرنامه
  6.  دفتر روابط بین الملل پردیس ابوریحان