نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های کاندیداتوری انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی هنری و اجتماعی

فرم های کاندیداتوری انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی هنری و اجتماعی


با سلام احتراما به اطلاع می رساند دانشجویان متقاضی کاندیداتوری انجمن های علمی دانشجویی  و  دانشجویان متقاضی کاندیداتوری کانون های فرهنگی هنری و اجتماعی پردیس ابوریحان فرم های مربوطه را به آدرس aburaihanpardis@gmail.com ارسال نمایند.