نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان معاونت پژوهشی برای شرکت در نظرسنجی درباره برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری {جدید}

فراخوان معاونت پژوهشی برای شرکت در نظرسنجی درباره برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری {جدید}


عنوان خبر: فراخوان معاونت پژوهشی برای شرکت در نظرسنجی درباره برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری

 

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران طی فراخوانی کاربران را به نظرسنجی درباره برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری دعوت کرد. برای مشاهده جزئیات و نحوه شرکت در نظرسنجی به سایت معاونت پژوهشی و صفحه اصلی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه و صفحه رصد و پشتیبانی برگزیدگان دوره‌های گذشته مراجعه نمائید.