نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان برنامه حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در زمینه مقابله با ویروس کرونا

فراخوان برنامه حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در زمینه مقابله با ویروس کرونا


پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از هسته های فناور که دارای ایده فناورانه بازار پسند با محوریت مقابله با ویروس کرونا در سراسر کشور ، حمایت می کند.

صاحبان ایده می توانند در قالب هسته فناور در یکی از برنامه های حمایتی رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت کنند.

صاحبان ایده فناور با سطح آمادگی فناوری کمتر از 3 با قابلیت ایجاد کسب وکار می توانند در برنامه حمایتی رویش و  صاحبان ایده فناور با سطح آمادگی فناوری بیشتر از 3 و کمتر از 6 با قابلیت ایجاد کسب وکار می توانند در برنامه حمایتی شکوفایی شرکت نمایند.

مدت زمان فراخوان 27 اردیبهشت ماه لغایت 17 خرداد ماه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.