نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فاطمه آذری کیا

فاطمه آذری کیافاطمه آذری کیا
رتبه علمی استادیار
تخصص کلوئیدهای غذایی و رئولوژی
پست الکترونیکی azarikia@ut.ac.ir
شماره تماس 021-36040910