نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طی مراسمی از اساتید پردیس ابوریحان تقدیر به عمل آمد

طی مراسمی از اساتید پردیس ابوریحان تقدیر به عمل آمدطی مراسمی در جلسه شورای عمومی پردیس که در روز دوشنبه(17 تیر 1398) با حضور اعضای هیات علمی و هیات رئیسه پردیس برگزار گردید، از اساتید پردیس قدردانی به عمل آمد. در این مراسم از زحمات خانم دکتر زارع مهرجردی(ریاست قبلی کتابخانه پردیس)، آقای دکتر رامشینی(ریاست قبلی آزمایشگاه مرکزی) و جناب آقای دکتر زرافشان(ریاست قبلی اداره خدمات رایانه ای)  در زمان تصدی مسئولیت تقدیر بعمل آمد.