نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط تکدرس دروس معارف اسلامی در دانشکده معارف اسلامی دانشگاه تهران

شرایط تکدرس دروس معارف اسلامی در دانشکده معارف اسلامی دانشگاه تهران


آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی روز ۳۰/‏۷/‏۹۹ ‬ ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید متقاضیان واجد شرایط را تا تاریخ ۲۰/‏۰۷/‏۹۹‬ معرفی نمایند.