نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جشن دانش‌آموختگی متمرکز دانشگاه تهران

سومین جشن دانش‌آموختگی متمرکز دانشگاه تهران


سومین جشن دانش‌آموختگی متمرکز دانشگاه تهران برای دانش‌آموختگان سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷، به همراه تقدیر از دانش‌آموختگان رتبه اول رشته‌های تحصیلی با حضور بیش از ۳۰۰۰ تن از دانش‌آموختگان و خانواده آنان برگزار خواهد شد.


زمان: چهارشنبه، ۱۹ تیر ماه، ساعت ۱۷-۱۹

مکان: خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، پردیس مرکزی