نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساخت کارخانه¬ گیاهی با کاهش 95 درصدی مصرف آب و افزایش 12 برابری مقدار محصول جهت رفع معضل¬های تولید محصول در کشور توسط پژوهشگران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

ساخت کارخانه¬ گیاهی با کاهش 95 درصدی مصرف آب و افزایش 12 برابری مقدار محصول جهت رفع معضل¬های تولید محصول در کشور توسط پژوهشگران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران


طی تحقیقات گسترده در چند سال اخیر روی استفاده از جنبه های علمی و کاربردی استفاده از نور مصنوعی و همکاری دانشمندان روسی، چینی و هلندی و همچنین شرکت پرتو رشد نوین، تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر ساسان علی نیائی فرد موفق به ساخت چندین نمونه کاربردی تمام اتوماتیک کارخانه گیاهی در آزمایشگاه فتوسنتز و واکنشهای نوری گروه باغبانی پردیس ابوریحان شدند. در سیستم ایجاد شده نیاز به نیروی کار جهت پرورش گیاه کاهش یافته و مقدار مصرف آب به ازای محصول تولیدی در حدود 95 درصد کاهش می­یابد. محصول تولیدی در این سیستم عاری از آفات و بیماریها بوده و می­تواند بدون عملیات اضافی به مراکز فروشگاهی و یا شرکت­های بسته بندی محصولات انتقال یابد. مقدار تولید در این سیستم حداقل دوازده برابر کشت­های رایج می­باشد. روش کشت در این سیستم بصورت هیدروپونیک و شامل بازچرخ کامل محلول غذایی بوده است. این سیستم تولیدی در محیط کاملا بسته می­باشد و نور مورد نیاز برای تولید گیاه توسط لامپ­های ال ای دی تامین می­شود. با توجه به ویژگی­های این روش تولید، تیم تحقیقاتی پروژه حاضر امیدوار است که در صورت گسترش استفاده از سیستم مذکور تحولی شگرف در زمینه معضل مصرف آب در کشاورزی سنتی کشور حاصل شود. آقایان مهدی سیف، فرداد دیداران و محمدرضا خرم از جمله دانشجویان تحصیلات تکمیلی دخیل در مراحل مختلف انجام پروژه مذکور بوده ­اند.