نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی


به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۲۹/‏۰۳/‏۱۴۰۰   لغایت جمعه مورخ ۰۴/‏۰۴/‏۱۴۰۰  به مدت یک هفته است.       

                                                    معاونت آموزش پردیس