نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان برگزاری درس اختیاری مشترک"شناخت محیط زیست"

زمان برگزاری درس اختیاری مشترک"شناخت محیط زیست"


احتراماً به استحضار می رساند درس اختیاری مشترک"شناخت محیط زیست" به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۵ به ارزش دو واحد در مقطع کارشناسی در گروه ۲ به صورت الکترونیکی با جزییات زیر در سامانه جامع آموزش برای نیمسال ۴۰۰۱ ارائه شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مدیران گروه های آموزشی، همکاران آموزشی و دانشجویان رسانده شود. باسپاس

زمان برگزاری کلاس درس: سه شنبه ساعت ۳۰/‏۱۷‬ -۰‏۳/‏۱۵

تاریخ برگزاری امتحان: پنج شنبه ۰۷/۱۱/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۱۵-۱۳

استاد محترم درس: جناب آقای دکتر محمد مشاری