نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رونمایی از سه اثر جدید در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران {جدید}

رونمایی از سه اثر جدید در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران {جدید}


عنوان: رونمایی از سه اثر جدید در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران

 

سه مجموعه جدید شامل اتاق گنجینه استاد محسن مقدم، گالری مفاخر دانشگاه و اتاق مجموعه آثار استاد محمود روح‌الامینی با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، هیئت رئیسه و اعضای شورای این دانشگاه، چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷، در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران افتتاح شد. مجموعه معرفی گنجینه استاد محسن مقدم با هدف ترویج سنت حسنه وقف فرهنگی، با دستور رئیس دانشگاه تهران و با مرمت بخشی از وسایل منزل شخصی وی و چیدمان در یکی از گالری های مجموعه باغ موزه نگارستان به نمایش عموم درآمد.

 
 
اتاق گنجینه استاد محسن مقدم - موزه مکتب کمال الملک - باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران
 
 
اتاق گنجینه استاد محسن مقدم - موزه مکتب کمال الملک - باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران
 
 
 
اتاق گنجینه استاد محسن مقدم - موزه مکتب کمال الملک - باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران
 
 
 
موزه مکتب کمال الملک - باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران
 
 
 
موزه مکتب کمال الملک - باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران