نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روابط بین الملل

روابط بین الملل


معرفی همکاران روابط بین الملل

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

عباس روزبهانی

مشاور ریاست ابوریحان در امور بین الملل

رزومه

021-36041218

گروه مهندسی آب:

021-36040906

roozbahany@ut.ac.ir

 

دفتر روابط بین الملل پردیس ابوریحان در تاریخ 87/09/01 افتتاح گردید. باتوجه به اهمیت فعالیت های بین المللی دانشگاهی و ضرورت گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاه تهران، دفاتر مشاورین بین المللی در پردیس ها و دانشکده های مختلف راه اندازی شدند

 

اهداف عمده ای راه اندازی دفاتر بین الملل

  • تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر به دفاتر بین الملل پردیس ها و دانشکده ها
  • توسعه کمی و کیفی روابط بین الملل دانشگاه

 

وظایف محوله به مشاور بین الملل پردیس

  • پی گیری تفاهم نامه های پردیس ها
  • برگزاری کنفرانس های بین المللی
  • فراهم نمودن شرایط بازدید رایزن های فرهنگی و وابستگان علمی سفارتخانه های خارجی از پردیس
  • تلاش جهت جذب دانشجویان خارجی
  • تشویق اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت مشارکت فعالانه در امور بین الملل

 

توجه: جهت بررسی کلیه درخواست های بین المللی شورایی متشکل از ریاست، معاونت علمی و مشاور امور بین الملل پردیس تشکیل می شود که کلیه درخواست های شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنگره و مجامع بین المللی مطرح و پس از بررسی و تصویب، احکام صادر می گردد.