نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی رشته «مهندسی گلخانه» در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در کشور در دانشکدگان ابوریحان

راه اندازی رشته «مهندسی گلخانه» در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در کشور در دانشکدگان ابوریحان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر علی ایزدی دربندی، رئیس دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران با اعلام این خبر گفت: طبق مصوبه شورای برنامه‌ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران، اجرای دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی گلخانه در گروه فنی و کشاورزی دانشکدگان ابوریحان ابلاغ شد.

رئیس دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران افزود: این رشته با همکاری اعضای هیأت علمی گروه باغبانی دانشکدگان ابوریحان، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی و دانشکدگان فنی دانشگاه تهران اجرا می‌شود.

ایزدی خاطرنشان کرد: سرفصل‌های دروس رشته مهندسی گلخانه، پس از تصویب در دانشگاه تهران به تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است.

بنا بر اعلام رئیس دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران، این دانشکدگان در سال ۱۴۰۰ نیز برای اولین بار و با مجوز شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نسبت به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش صنایع غذایی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی اقدام کرده است.