نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دو عنوان ماموریت مهم از طرف قرارگاه خاتم به دانشکدگان ابوریحان ابلاغ شد

دو عنوان ماموریت مهم از طرف قرارگاه خاتم به دانشکدگان ابوریحان ابلاغ شد


دو عنوان ماموریت مهم از طرف قرارگاه خاتم به دانشکدگان ابوریحان ابلاغ شد

در بازدید مدیران ارشد هلدینگ های تابعه قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)از توانمندی های دانشکدگان ابوریحان
ضمن برگزاری نشست تخصصی با کارشناسان و اعضا هیئت علمی و ریاست محترم دانشکدگان، مقرر شد ذیل عقد تفاهم نامه فی مابین جلسات به صورت مکرر برگزار شود.
 از طرف این قرارگاه دو عنوان ماموریت در حوزه کشاورزی به دانشکدگان ابلاغ شد و مقرر شد چند پروژه پایلوت توسط کارشناسان پیگیری و به سرانجام برسد.