نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دعوت به مناقصه در خصوص رستوران مکمل پردیس ابوریحان

دعوت به مناقصه در خصوص رستوران مکمل پردیس ابوریحان


فراخوان
 
احتراماً، با عنایت به اینکه در نظر است رستوران مکمل پردیس ابوریحان راه اندازی گردد بدین وسیله از شرکت های توانمند در خصوص تهیه و توزیع غذای خانگی و انواع دسرها و کنار غذاهای مناسب غذای خانگی جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. لازم است شرکت های متقاضی جهت انجام ترتیبات اداری شرکت در مناقصه حداکتر تا روز چهارشنبه  3/‏11/‏98 به حوزه معاونت دانشجویی یا واحد امور قرارداهای پردیس مراجعه نمایند.
 
واحد امور قراردادها