نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخواست تمدید سنوات ارفاقی برای نیمسال 3992

درخواست تمدید سنوات ارفاقی برای نیمسال 3992


دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۹۵ به قبل، جهت گذراندن واحدهای باقیمانده در نیمسال ۳۹۹۲ نیاز به تمدید سنوات دارند، در فرم تمدید سنوات که در قسمت معاونت آموزشی قرار دارد، درخواست خود را تکمیل هر چه سریع تر تا مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۹۹  برای استاد راهنمای خود ارسال نمائید.