نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درج آگهی دفاع در وبسایت و کانال های ارتباطی دانشکده

درج آگهی دفاع در وبسایت و کانال های ارتباطی دانشکده


از این پس دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند جهت درج  آگهی دفاع در وبسایت رسمی دانشکده اقدام کنند. بدین منظور دانشجو باید فرم اطلاعیه را مطابق با نمونه الگوی آگهی دفاع تکمیل نماید. سپس استاد راهنما از طریق اتوماسیون اداری اطلاعیه را جهت درج در وبسایت به مرکز انفورماتیک ارسال نماید.