نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور جناب آقای دکتر مجید قربانی در میان برگزیدگان مراسم سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

حضور جناب آقای دکتر مجید قربانی در میان برگزیدگان مراسم سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران


در مراسم سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران که در اسفندماه 1399 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید کتاب های برگزیده سال معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند. کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر مجید قربانی جاوید عضو هیات علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با عنوان "هورمون های گیاهی تحت عوامل محیطی تنش زا" به عنوان تنها کتاب برگزیده و شایسته تقدیر بخش علوم کشاورزی توسط دبیرخانه کتاب سال جمهوری اسلامی انتخاب و معرفی شد. در طی این مراسم توسط ریاست محترم جمهور و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدا لوح سپاس و هدایایی مورد تقدیر قرار گرفت.