نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترک هیات رییسه پردیس ابوریحان و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

جلسه مشترک هیات رییسه پردیس ابوریحان و پردیس کشاورزی و منابع طبیعیجلسه مشترک هیات رییسه پردیس  ابوریحان دانشگاه تهران و پردیس کشاورزی  و منابع طبیعی دانشگاه تهران  در روز چهارشنبه 5خرداد در سالن مدیریت پردیس برگزار شد.
پیش از جلسه بازدید از گروه فنی کشاورزی، گلخانه های آموزشی و پژوهشی، مزرعه گیاهان دارویی، نهالستان پژوهشی، ازمایشگاه مرکزی پردیس و باغ هوشمند انجام شد.
در این نشست کاری ضمن معرفی پتانسیل های  دو پردیس در خصوص ماموریت های آتی، تعاملات وهمکاریهای فی ما بین بحث وتبادل نظر شد و افزایش همکاری های آموزشی و‌ پژوهشی مورد تاکید قرار گرفت.