نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترک با موضوع کارگروه تهیه دیتابیس فضای سبز شهری

جلسه مشترک با موضوع کارگروه تهیه دیتابیس فضای سبز شهری


 

جلسه مشترک با موضوع کارگروه تهیه دیتابیس فضای سبز شهری "کارشناسان دبیرخانه مدیریت سبز دانشکدگان ابوریحان" با  ناظر عالی فضای سبز شهرداری تهران ، نماینده سازمان پارکها ، شرکت مشاور نقشه برداری و اداره فنی برج میلاد