نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مجازی گروه آموزشی ژنتیک و تولیدات گیاهی جهت آشنایی نودانشجویان

جلسه مجازی گروه آموزشی ژنتیک و تولیدات گیاهی جهت آشنایی نودانشجویان


 
بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه گروه آموزشی ژنتیک وتولیدات گیاهی جهت آشنایی نودانشجویان با گروه‌های آموزشی باحضور مدیرمحترم گروه، استاد محترم مشاورعلمی وفرهنگی، دبیرانجمن علمی و فرهنگی وهمچنین با حضور مسئول محترم مرکز مشاوره پردیس درمورخ ۲۰/‏۷/‏۱۴۰۰ ازساعت ۱۲- ۱۰ به آدرس ذیل برگزارمی شود.
لینک ورود به جلسه: vroom.ut.ac.ir/abu17