نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه صمیمانه ریاست محترم دانشکده و معاونین با کارمندان ایثارگر

جلسه صمیمانه ریاست محترم دانشکده و معاونین با کارمندان ایثارگرجلسه صمیمانه ریاست محترم دانشکده و معاونین با کارمندان ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس به مناسبت روز جانباز.