نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جعفر مساح

جعفر مساحجعفر مساح
رتبه علمی استاد
تخصص رباتیک و اتوماسیون، طراحی ماشین های کشاورزی، رابطه ماشین و خاک
پست الکترونیکی jmassah@ut.ac.ir
شماره تماس

021-36041058

021-36040614