نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت انتخاب واحد دانشجویان

تمدید مهلت انتخاب واحد دانشجویان


نظر به اینکه شماری از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به دلایلی همچون عدم ارائه  معافیت تحصیلی تایید شده  یا عدم ارائه  تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی، امکان انجام  انتخاب واحد نیمسال 1- 1401 را در بازه اعلام شده طبق تقویم آموزشی دانشگاه  نداشته اند، بدینوسیله به استحضار می رساند بازه مذکور تا روز دوشنبه مورخ  1401/06/14 تمدید گردید.